ČSN EN 14625 (835723) Zrušená norma

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu na principu ultrafialové fotometrie

ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu na principu ultrafialové fotometrie
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení ozonu ve venkovním ovzduší na principu fotometrického měření v ultrafialové oblasti spektra. Norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného ultrafialového fotometrického analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, jakost výsledků a prokazování jakosti.
Uvedené metody lze použít ke stanovení ozonu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 µg/m3 až 500 µg/m3, tzn. v ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, městské a pozaďové v rámci městských aglomerací. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření ozonu.
Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality vnitřního ovzduší a provádění typové schvalovací zkoušky.
Obsáhlá přílohová část popisuje výpočet korekce na obsah oxidu dusnatého ve venkovním ovzduší, odchylky od linearity, různé typy vzorkovacích tratí a ultrafialových fotometrických analyzátorů, postup zkoušky rozvodného potrubí a postup typového schválení a výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni varovné meze hodinového průměru. Normu doplňuje rozsáhlý seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 14625 (835723)
Katalogové číslo 74369
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2005
Datum účinnosti 1. 12. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963743691
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN EN 14625 (835723)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)