ČSN 73 6056 (736056) Aktuální vydání

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 73 6056

Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola). Přiměřeně platí pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.).
Tato norma platí pro navrhování odstavných a parkovacích stání na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných venkovních parkovacích plochách a společně s ČSN 73 6058 pro navrhování jednotlivých, řadových a hromadných garáží.
Při navrhování parkovacího stání pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.) a parkovacího stání k soukromému použití na neveřejně přístupném pozemku se postupuje následovně:
- parametry, které mají vliv na bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví jejich uživatelů (rozhledové poměry na dopravním připojení, protipožární ochrana, apod.), se navrhují podle této normy;
- prostorové uspořádání parkovacího stání a příjezdové komunikace lze v odůvodněných případech přizpůsobit místním podmínkám.
U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této normy, se postupuje podle dosavadních předpisů. U staveb, na které nebylo požádáno o územní rozhodnutí do 30. června 2011, se projektová dokumentace přepracuje podle této normy.

Označení ČSN 73 6056 (736056)
Katalogové číslo 87599
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2011
Datum účinnosti 1. 4. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963875996
Tato norma nahradila ČSN 73 6056 (736056) z srpna 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací

ČSN 73 6425-1 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 73 6058 (736058)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 6425-2 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 56
  • ČSN 736056
  • ČSN 73 60 56 : 2011
  • ČSN 736056:2011
  • ČSN 73 6056:2011
foo