ČSN EN 931 +A2 (798001) Aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 931 +A2 Stroje na výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 931+A2

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2004-08-16 a změnu A2 schválenou CEN 2009-07-16. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !" a #$. Vypuštěný text je zobrazen takto "!vypuštěný text"", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.
Tato norma je vhodná pro napínací stroje používané v obuvnickém průmyslu, zejména pro: napínací stroje špic lepením, ručně ovládané napínací stroje klenků lepením, napínací stroje pat lepením, napínací stroje pat a klenků lepením, ručně ovládané napínací stroje na tvarování klenků (s přibíjením), napínací stroje pat klenků přibíjením, napínací stroje pat a klenků přibíjením a lepením, napínací stroje pat přibíjením a klenků lepením, napínací stroje pat přibíjením a klenků lepením a přibíjením.
Tato norma neplatí pro napínací stroje, které používají granulová lepidla.

Norma specifikuje požadavky pro bezpečnou konstrukci, výrobu a používání strojů. Norma neuvádí požadavky týkající se přepravy, uvádění do provozu a vyřazení z provozu. Norma bere v úvahu předpokládané použití, předvídatelné nesprávné použití, poruchu součásti a systému. Norma zahrnuje všechna příslušná rizika v obuvnickém průmyslu. Používáním strojů, které jsou uvedeny v předmětu této normy v jiných průmyslových odvětvích, mohou vznikat rizika, která nebyla uvažována při přípravě této normy.
Tento dokument neplatí na napínací stroje, které byly vyrobeny před datem vydání této normy EN.

Označení ČSN EN 931 +A2 (798001)
Katalogové číslo 84890
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2010
Datum účinnosti 1. 5. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963848907
Tato norma nahradila ČSN EN 931 (798001) z září 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo