ČSN EN 676 +A2 (075802)

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

ČSN EN 676 +A2 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 622 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 31. 1. 2023. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje termíny a definice, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. Norma rovněž obsahuje ustanovení týkající se řídicích a bezpečnostních přístrojů a uvádí zkušební postup pro tyto hořáky. Tato norma platí pro hořáky na plynná paliva s automatickým řízením, které jsou vybaveny ventilátorem k nucenému přivádění spalovacího vzduchu, a součástmi v palivovém rozvodu, které jsou určeny k použití v různých typech tepelných zařízení a které jsou provozovány s plynnými palivy; dále pro hořáky s úplným předmísením a hořáky s částečným předmísením; pro nezávislé hořáky s vlastní spalovací komorou; hořáky určené pro spalování jednoho paliva nebo dvou paliv za předpokladu, že jsou provozovány výhradně na plynná paliva; hořáky určené pro spalování dvou paliv a konstruované pro současný provoz na kapalné a plynné palivo. Norma pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích a nebezpečných událostech strojních zařízení, které se vztahují k hořákům používaným tak, jak je zamýšleno a při podmínkách nesprávného používání, které jsou výrobcem v rozumné míře předvídatelné. Tato evropská norma stanovuje požadavky, které musí splnit výrobce, aby byla zajištěna bezpečnost v průběhu uvádění do provozu, spouštění, v průběhu provozu, odstávky a údržby. Tato evropská norma se rovněž zabývá doplňujícími požadavky na hořáky s tlakovými částmi a/nebo spalovacími kotli.

Označení ČSN EN 676 +A2 (075802)
Katalogové číslo 83002
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2009
Datum účinnosti 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963830025
Změny a opravy Z1 7.20t
Norma je platná do 31. 1. 2023
a bude nahrazena ČSN EN 676 (075802)
Tato norma nahradila ČSN EN 676 (075802) z března 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)