ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420)

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN EN 60664-1 ed. 2 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 802 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 30. 6. 2023. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Evropská norma EN 60664-1 se zabývá koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Platí pro zařízení pro použití do 2 000 m nad hladinou moře, se střídavým jmenovitým napětím do 1 000 V se jmenovitými kmitočty do 30 kHz nebo se stejnosměrným jmenovitým napětím do 1 500 V.
Stanovuje požadavky pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci pro zařízení s ohledem na kritéria jejich provedení. Zahrnuje metody elektrických zkoušek s ohledem na koordinaci izolace.

Označení ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420)
Katalogové číslo 80597
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 4. 2008
Datum účinnosti 1. 5. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963805979
Změny a opravy Z1 3.21t
Norma je platná do 30. 6. 2023
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420)
Tato norma nahradila ČSN EN 60664-1 (330420) z dubna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 4010 (334010)
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN EN 60445 ed. 4 (330160)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

Další příbuzné normy

ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

ČSN EN 60664-4 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky