ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060)

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60950-1 ed. 2 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 3 212 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 20. 12. 2020. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na zařízení informační technologie napájená ze sítě nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských zařízení a přidružených zařízení, s jmenovitým napětím nepřevyšujícím 600 V. Dále se tato norma vztahuje na zařízení informační technologie, která jsou navržena pro použití jako telekomunikační koncové zařízení a zařízení infrastruktury telekomunikační sítě, bez ohledu na zdroj napájení, nebo jsou navržena a určena k přímému připojení ke kabelovému distribučnímu systému, případně jsou použita jako zařízení infrastruktury tohoto systému, bez ohledu na zdroj napájení a nebo jsou navržena k využívání střídavé napájecí sítě jako komunikačního přenosového média.
Tato norma stanovuje požadavky určené ke snížení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo osoby bez elektrotechnické kvalifikace, která může přijít do styku se zařízením, případně i pro osoby provádějící údržbu.

Označení ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060)
Katalogové číslo 77236
Cena 1 990 Kč1990
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 280 stran formátu A4
EAN kód 8590963772363
Změny a opravy A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t, Z2 5.18t
Norma je platná do 20. 12. 2020
a bude nahrazena ČSN EN 62368-1 (367000)
Tato norma nahradila ČSN EN 60950-1 (369060) z dubna 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60950-21 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

ČSN EN 60950-23 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení