ČSN 07 5851 (075851)

Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení hořáků na kapalná paliva s ručním ovládáním. Hořáky specifikované touto normou jsou určeny ke spalování kapalných paliv v normální atmosféře ve směsi se vzduchem a k použití pro palivové spotřebiče. Norma vedle rozsáhlé názvoslovné části obsahuje všeobecné a technické požadavky (kap. II a III), v nichž jsou uvedeny i požadavky funkční a bezpečnostní (čl. 100 až čl. 129, které jsou ovšem "změnou c/" nahrazeny ČSN 07 5853. Závěrem (kap. IV) jsou uvedeny požadavky na zkušební zařízení, provádění a vyhodnocování zkoušek. Za pozornost stojí i údaj čl. 107, podle kterého max. obj. podíl CO ve spalinách hořáku nesmí překročit 0,1 %. (Ovšem i tato kap. IV, ve smyslu "změny c/", byla nahrazena ČSN 07 5854.) ČSN 07 5851 byla schválena 4.4.1973 a nabyla účinnosti od 1.4.1974.
"Změnou a)-9/1974" se s účinností od 1.12.1974 ruší čl. 129 odst. f).
"Změnou b)-8-9/1976" se s účinností od 1.1.1976 doplňuje jeden článek.
"Změnou c)-1/1990" se s účinností od 1.5.1990 části II a III nahrazují ČSN 07 5853 a část IV ČSN 07 5854, obě z r.1989.

Označení ČSN 07 5851 (075851)
Katalogové číslo 743
Cena 230 Kč230
Datum schválení 4. 4. 1973
Datum účinnosti 1. 4. 1974
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963007434
Změny a opravy Za 9.74, Zb 9.75, Zc 1.90
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 58 51
  • ČSN 075851
  • ČSN 07 58 51 : 1973
  • ČSN 075851:1973
  • ČSN 07 5851:1973