ČSN 38 6461 (386461) Zrušená norma

Stavba a provoz kyslíkovodů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování, stavbu a provoz nově instalovaných kyslíkovodů v plném rozsahu, vyjma zařízení, specifikovaná v ČSN 69 4910. Norma podrobně stanoví technické požadavky, pokyny pro navrhování, požadavky na montáž, zkoušení, provoz a údržbu kyslíkovodu. Specifické bezpečnostní předpisy jsou uvedeny v čl. 201 až 208. ČSN 38 6461 byla schválena 7.9.1964 a nabyla účinnosti od 1.3.1965.
"Změnou a)-1/1977" se s účinností od 1.4.1977 mění ustanovení čl. 66 o nadzemních plynovodech a provádí i změna tab. č.1.
"Změnou b)-4-5/1979" se s účinností od 1.9.1979 provádí zejména oprava jednotek, které se uvádějí do souladu s jednotkami SI (v podstatě 1 kp.cm-2 = 0,1 MPa). Kromě toho se mění ustanovení čl. 103 o odmašťování: Doporučuje se trichlorethylen, a pro hliník a jeho slitiny perchlorethylen.

Označení ČSN 38 6461 (386461)
Katalogové číslo 6569
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1965
Datum účinnosti 1. 3. 1965
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963065694
Změny a opravy Za 1.77, Zb 4.79t, Z3 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN 38 6461 (386461)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 64 61
  • ČSN 386461
  • ČSN 38 64 61 : 1965
  • ČSN 386461:1965
  • ČSN 38 6461:1965
foo