ČSN 83 0916 (830916)

Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

Objednat


Cena: 255 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování, stavbu a provoz dálkových potrubí pro dopravu ropných látek z hlediska ochrany vod před ropnými látkami. Rekonstrukce nebo rozšiřování těchto zařízení, která jsou již v provozu, mohou se provádět jen při dodržování ustanovení této normy. Norma neplatí dopravu ropných látek potrubím v prostorech těžby ropy a pro dopravu ropných látek potrubím uvnitř skladů a objektů, pokud tato potrubí a jejich příslušenství nejsou součástí dálkovodů. Norma, vedle poměrně rozsáhlých všeobecných požadavků, stanoví i specifické (zvláštní) požadavky na dálkovody v ochranných pásmech vodních zdrojů a na provoz dálkovodu. Norma obsahuje mnoho technických preventivních opatření k ochraně před vznikem havárie. Norma jako celek představuje předpis na ochranu vod. ČSN 83 0916 byla schválena 5.5.1975 a nabyla účinnosti od 1.1.1977.
"Změnou a)-1/1985" se s účinností od 1.4.1985 uvádí norma do souladu s ST SEV 3545-82 a doplňují ustanovení ČSN 73 6822.

Označení ČSN 83 0916 (830916)
Katalogové číslo 5922
Cena 190 Kč190
Datum schválení 5. 5. 1975
Datum účinnosti 1. 1. 1977
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963059228
Změny a opravy Za 1.85t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 09 16
  • ČSN 830916
  • ČSN 83 09 16 : 1975
  • ČSN 830916:1975
  • ČSN 83 0916:1975