Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1093-9 (833240) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8332 Bezpečnostní hlediska u strojů

ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí

Označení ČSN EN 1093-9 (833240)
Katalogové číslo 56711
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963567112
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1093-9:1998. Evropská norma EN 1093-9:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu měření v místnosti pro měření parametru koncentrace polutantu určené nebezpečné látky od strojů, umístěných ve zkušební místnosti a pracujících při stanovených podmínkách. Tato metoda může být použita pouze u strojů s místním odsáváním s objemovým průtokem vzduchu >= 500 m3.h-1 a u strojů bez recirkulovaného vzduchu. Měření parametru koncentrace polutantu stroje může sloužit pro: a) hodnocení výkonnosti stroje, b) hodnocení zlepšení stroje, c) porovnání strojů v rámci skupiny strojů se stejným předpokládaným použitím (skupiny jsou definovány funkcí a zpracovanými materiály), d) klasifikaci strojů ze stejné skupiny podle jejich parametrů koncentrace polutantu, e) určení stavu techniky strojů s ohledem k jejich parametru koncentrace polutantu. Norma má spíše význam pro posouzení znečištění venkovního ovzduší v důsledku zachycení polutantů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Prostředí měření, kapitolu 6 - Postup, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy". Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1093-9 (83 3240) byla vydána v říjnu 1999.

Další příbuzné normy

ČSN EN 1093-1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti