ČSN ISO 7270-1 (621140) Aktuální vydání

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

ČSN ISO 7270-1 Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu pro identifikaci polymerů nebo směsí polymerů, v surových kaučucích, gumárenských směsích nebo vulkanizátech z chromatografu (pro pyrolýzu kombinovanou s plynovou chromatografií), získaných za stejných podmínek. To umožnuje kvalitativní identifikaci jednotlivých polymerů nebo směsí, mimo výjimky uvedené dále v dokumentu. Tento dokument není určen pro kvantitativní analýzy.
Metoda se využívá především pro jednotlivé polymery. Pokud záznam z pyrolýzy indikuje charakteristický uhlovodík, pak je metoda vhodná i pro směsi (podrobnosti v kapitole 5). Metodu lze aplikovat také na další typy polymerů, ale ty musí být v každém konkrétním případu ověřeny analytikem.
POZNÁMKA - Použití tohoto dokumentu předpokládá dostatečné znalosti zásad a postupů plynové chromatografie, aby analytik mohl provádět popsané operace a správně interpretovat výsledky.

Označení ČSN ISO 7270-1 (621140)
Katalogové číslo 513374
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2021
Datum účinnosti 1. 11. 2021
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135133741
Tato norma nahradila ČSN ISO 7270-1 +Amd.1 (621140) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7270-2 (621140)
Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren

foo