ČSN ISO 3384-1 (621440) Aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

ČSN ISO 3384-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí dva postupy pro stanovení poklesu protipůsobící síly, kterou vyvíjí zkušební těleso z pryže nebo termoplastického elastomeru po stlačení na konstantní deformaci, při níž bylo udržováno za předem nastavené zkušební teploty.
Velikost této síly se stanovuje buď pomocí kontinuálního, nebo diskontinuálního měřícího systému.
Jsou specifikovány dvě zkušební metody, metoda A a metoda B. V metodě A jsou stlačení a všechna měření protipůsobící síly prováděny při zkušební teplotě a v metodě B jsou komprese a všechna měření protipůsobící síly prováděny při standardní laboratorní teplotě.
Metoda A a metoda B neposkytují stejné výsledky, protože v metodě B je do výsledku zahrnuto smrštění materiálu ze zkušební teploty na standardní laboratorní teplotu.
V tomto dokumentu jsou specifikovány dvě formy zkušebního tělesa: ve tvaru válečků a kroužků. Porovnání výsledků je platné, pouze pokud se provádí na zkušebních tělesech stejné velikosti a tvaru.
Použití zkušebních těles ve tvaru kroužku je zvláště vhodné pro stanovení relaxace napětí v kapalném prostředí.
Tento dokument se zabývá pouze zkoušením při konstantní nebo zvýšené teplotě okolí. Zkoušení při teplotách nižších, než je standardní laboratorní teplota, není specifikováno. Metody se používají pro zkoušení při nízké teplotě, ale jejich spolehlivost při těchto podmínkách není prokázána.

Označení ČSN ISO 3384-1 (621440)
Katalogové číslo 509855
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135098552
Tato norma nahradila ČSN ISO 3384-1 +Amd. 1 (621440) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3384-2 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

foo