ČSN ISO 3384-2 (621440) Aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

ČSN ISO 3384-2 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí dvě metody pro stanovení poklesu protipůsobící síly, kterou vyvíjí zkušební těleso z pryže nebo termoplastického elastomeru po stlačení na konstantní deformaci a následném působení teplotními cykly.
Metoda A: Teplota cykluje v intervalech od vysoké teploty pro stárnutí, po nízkou teplotu pro kontrolu těsnicí síly při této nízké teplotě.
Metoda B: Teplota průběžně cykluje mezi vysokou a nízkou teplotou, aby se prezentovalo teplotní napětí ve zkušebním tělese.
Protipůsobící síla je měřena kontinuálně měřícím zařízením.
V tomto dokumentu jsou specifikovány dvě formy zkušebních těles: ve tvaru válečků a kroužků. Porovnání výsledků je platné, pouze pokud se provádí na zkušebních tělesech stejné velikosti a tvaru.
Použití zkušebních těles ve tvaru kroužku je zvláště vhodné pro stanovení relaxace napětí v kapalném prostředí.

Označení ČSN ISO 3384-2 (621440)
Katalogové číslo 509854
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135098545
Tato norma nahradila ČSN ISO 3384-2 (621440) z dubna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3384-1 (621440)
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

foo