Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 67 3201 (673201) Zrušená norma

Fermeže

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6732 Nátěrové hmoty olejové, bezbarvé a transparentní

ICS: 87.040 Nátěrové hmoty, barvy a laky

Označení ČSN 67 3201 (673201)
Katalogové číslo 5098
Cena 65 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1970
Datum účinnosti 1. 10. 1970
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963050980
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a dodávání fermeží, t.j. vysýchavých olejů s přídavkem sušidel. Používá se zejména jako nátěrových hmot nebo k jejich výrobě. S ohledem na pozdější změnu c) je normalizován jen jeden druh, fermež lněná. V normalizovaných technických požadavcích (čl. 2) je uvedeno, že sušidla jsou kovová mýdla kyselin ricinového oleje nebo kovová mýdla syntetických mastných kyselin typu kyseliny isooktanové, smějí být použita v množství nejvýše 2 % hmotnosti. Dále v čl. 4 je uveden bod vzplanutí 125 °C. Vedle podrobně normalizovaných zkušebních postupů je v kapitole o dodávání, balení, dopravě a skladování v čl. 25 předepsáno uvádět na obalech nápis POZOR! DRÁŽDÍ POKOŽKU! V Dodatku jsou velmi stručné pokyny pro ochranu zdraví, které se soustřeďují na prevenci dráždivého účinku (používání rukavic a ochranných mastí, zvýšená osobní hygiena) a na první pomoc při potřísnění kůže, zasažení oka a náhodném požití. ČSN 67 3201 byla schválena 6.11.1969 a nabyla účinnosti od 1.10.1970. Nahradila ČSN 58 0135 z 14.7.1956.
"Změnou a)-10/1973" se s účinností od 1.1.1974 se ruší upozornění u čl. 27 a doplňuje čl. 28 o bezpečném shromažďování materiálů, nasáklých fermeží, které jsou samovznětlivé.
"Změnou b)-10/1979" se s účinností od 1.1.1980 provádí úprava textu čl. 4 a 15 v souvislosti se zavedením nových jednotek soustavy SI.
"Změnou c)-12/1982" se s účinností od 1.3.1983 se provádějí tři drobné změny čl. 1, 2 a 4, zejména se vypouští druh "fermež ricinbenzinová 65 %".

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 67 32 01
  • ČSN 673201
  • ČSN 67 32 01 : 1970
  • ČSN 673201:1970
  • ČSN 67 3201:1970