ČSN EN ISO 16890-3 (125009) Aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

ČSN EN ISO 16890-3 Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16890-3:2016, která nahrazuje normu EN 779:2012. Série norem ISO 16890 popisuje zařízení, materiály, technické specifikace, požadavky, způsobilost a postupy k vytvoření laboratorních provozních parametrů a klasifikace filtrů podle účinnosti odlučování, založené na změřené frakční účinnosti a převedené do systému uváděných parametrů ePMx. Symbol ePMx označuje účinnost zařízení na čištění vzduchu pro částice s opticky stanoveným průměrem mezi 0,3 m a x m.
ČSN EN ISO 16890-3 blíže určuje zkušební zařízení a zkušební metody použité pro měření gravimetrické účinnosti a odporu při průtoku vzduchu vzduchových filtrů pro všeobecné větrání. Podle postupu uvedeného v této normě se provádí zkouška jímavosti filtru a stanovuje hodnota počáteční odlučivosti na zátěžový prach u filtračního prvku. Tato část normy je určena pro použití ve spojení s ISO 16890-1, ISO 16890-2 a ISO 16890-4.
Norma obsahuje tyto kapitoly: 1 - Předmět normy, 2 - Citované dokumenty, 3 - Termíny a definice, 4 - Značky a zkratky, 5 - Obecné požadavky na zkoušené zařízení, 6 - Zátěžový prach, 7 - Zkušební zařízení, 8 - Způsobilost zkušební tratě a zařízení, 9 - Sled zkoušky u zatěžování prachem, 10 - Uvádění výsledků. Dokumentace ČSN EN ISO 16890-3 (12 5009) byla vydána v červnu 2018.

Označení ČSN EN ISO 16890-3 (125009)
Katalogové číslo 505626
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135056262
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16890-3 (125009) z listopadu 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16890-1 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)

ČSN EN ISO 16890-2 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

ČSN EN ISO 16890-4 (125009)
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic

foo