Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 66 8233 (668233) Zrušená norma

Elektrická rozněcovadla. Zkoušení odolnosti elektrických rozněcovadel vůči statické elektřině. Zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6682 Výbušiny a pyrotechnika

ICS: 71.100.30 Výbušniny. Pyrotechnika

Označení ČSN 66 8233 (668233)
Katalogové číslo 5036
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1980
Datum účinnosti 1. 5. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963050362
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkušební postup při stanovení odolnosti elektrických rozněcovadel vůči výbojům statické elektřiny. Podstata zkoušky: Vzorek rozněcovadla se zatíží opakovaným výbojem elektrického náboje zkušebního kondenzátoru předepsané kapacity a napětí a zjišťuje se, zda došlo k zážehu zkoušeného vzorku. Z výsledku zkoušky lze usoudit, zda zkoušená rozněcovadla vykazují dostatečnou odolnost vůči elektrostatickým nábojům, vyskytujícím se na pracovištích, na nichž jsou rozněcovadla používána. Norma podrobně popisuje provedení i vyhodnocení zjištěných konstant. Uvádí i tabulku pro matematicko - statistické hodnocení. ČSN 66 8233 byla schválena 3O.3.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1980.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 66 82 33
  • ČSN 668233
  • ČSN 66 82 33 : 1980
  • ČSN 668233:1980
  • ČSN 66 8233:1980