Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 65 7214 (657214) Zrušená norma

Asfalty pro izolaci trub

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6572 Asfalty a ostatní výrobky

ICS: 75.140 Vosky, asfaltové materiály a ostatní ropné produkty

Označení ČSN 65 7214 (657214)
Katalogové číslo 4912
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1971
Datum účinnosti 1. 9. 1971
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963049120
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání asfaltů a asfaltového laku pro izolaci trub, kladených do země. Asfalty zvláštní pro izolaci trub jsou stejnorodé živice vyráběné oxidací destilačních zbytků sirnoparafinických rop s eventuální přísadou změkčovadel. Za normální teploty jsou to tuhé hmoty. Neobsahují makroskopicky pozorovanou vodu a mechanické nečistoty. Vyrábí se ve dvou druzích. Asfaltový lak pro izolaci trub je stejnorodý roztok oxidovaného asfaltu ze sirnoparafinické ropy v organických rozpouštědlech. Použitá rozpouštědla mají destilační rozmezí 140 °C až 200 °C, bod vzplanutí nad 21 °C a jsou tedy hořlavými kapalinami II. třídy nebezpečnosti. Vyrábí se v jednom druhu. Závažné ustanovení vztahující se k ochraně zdraví je v čl. 4, podle kterého se dovoluje tyto asfalty používat v případech, kdy přicházejí do přímého styku s pitnou vodou za podmínek, které jsou v tomto článku specifikovány. Za pozornost stojí v tab. ukazatelů jakosti uvedený bod vzplanutí hodnotou 230 °C u obou druhů asfaltů pro izolaci trub. Jinak má norma podobnou stavbu (text) jako ČSN 65 7211 a také pokyny pro ochranu zdraví v příloze jsou velmi podobné. Norma - s ohledem na její stáří - nemá typickou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. Údaje o ochraně zdraví jsou soustředěny jen v příloze. (Poznámka: Příloha normy je formulována poněkud jinak než např. v ČSN 65 7206, i když jde o výrobky prakticky stejného účinku na zdraví.) Upozorňuje se zejména na nepříznivý místní účinek na pokožku a uvádějí se technická i organizační preventivní opatření při práci. (Asfalty pro izolaci trub jsou zařazeny do III. skupiny biologické účinnosti podle směrnic Benziny a asfaltové laky pro izolaci trub jsou hořlavými kapalinami II. třídy nebezpečnosti. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc prakticky jen při zasažení očí a pokožky horkým asfaltem. ČSN 65 7214 byla schválena 30.12.1970 a nabyla účinnosti od 1.9.1971.
"Změnou a)-1/1988" se s účinností od 1.11.1988 ruší text v čl. 4, a to bez náhrady.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 65 72 14
  • ČSN 657214
  • ČSN 65 72 14 : 1971
  • ČSN 657214:1971
  • ČSN 65 7214:1971