ČSN 56 0057 (560057)

Stanovení folacinu v poživatinách

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Jde o návrh normy, zveřejněný na zkoušku do 31.12.1986. Návrh předložený k praktickému ověření určuje zkušební metodu pro stanovení folacinu, tj. biologicky aktivních derivátů kyseliny listové v potravinách a v zemědělských i potravinových surovinách. Metoda se používá k mikrobiologickému stanovení pro interval koncentrací tohoto vitaminu 0,05 - 0,20 ng v 1 ml hydrolyzátu vzorku. Podstata metody: Folacin se uvolní z potravinového materiálu. Vázané formy se rozštěpí. (Postup uvolnění i rozštěpení je popsán.) Vzorek se po filtraci ředí do citráto-fosfátového pufru s kyselinou L-askorbovou o pH 7,0. Vhodně zředěný vzorek se napipetuje do zkumavek o stoupající koncentraci. Doplní se vodou, testovací půdou, popř. i standardním přídavkem roztoku kyseliny listové. Po sterilizaci se zaočkují zkumavky kmenem Lactobacillus casei. Po inkubaci v termostatu se měří vzniklý zákal nefelometricky nebo turbidimetricky. Výsledky se vypočtou z kalibrační křivky a metodou standardního přídavku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Hodnocení výsledků norma neobsahuje. Poznámka: Folacin patří do skupiny vitaminů B komplexu. Metoda, která je normalizována, není nijak komentována, ani z výživových hledisek. Zjišťuje se jí kvalita potravin, jak požaduje Codex alimetarius. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, resp. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 0057 byla vydána na zkoušku 6.1.1981; nabyla účinnosti od 1.2.1981.

Označení ČSN 56 0057 (560057)
Katalogové číslo 4412
Cena 190 Kč190
Datum schválení 6. 1. 1981
Datum účinnosti 1. 2. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963044125
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 57
  • ČSN 560057
  • ČSN 56 00 57 : 1981
  • ČSN 560057:1981
  • ČSN 56 0057:1981