ČSN 03 8260 (038260) Zrušená norma

Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro předpisování, provádění, kontrolu jakosti a údržbu systémů ochrany stavebních ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Norma neplatí pro ocelové konstrukce určené pro trvalý styk s vodou nebo s půdou. Norma dále neplatí pro strojírenské výrobky, stroje a technologická zařízení. S ochranou životního prostředí souvisí kap. III (Korozní agresivita atmosféry) a s ochranou zdraví obecně kap. V (Druhy ochrany ocelových konstrukcí). ČSN 03 8260 byla schválena 8.11.1983 a nabyla účinnosti od 1.3.1985.
"Změnou a)-1/1989" se s účinností od 1.3.1989 mění několik ustanovení normy.
"Změnou 2)-5/1994" se s účinností od 1.6.1994 provádí v normě opět změna několika článků, především v souvislosti s rušením odkazů na ST SEV a jejich nahrazením odkazy na ČSN ISO 9223.

Označení ČSN 03 8260 (038260)
Katalogové číslo 32644
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1985
Datum účinnosti 1. 3. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A5
EAN kód 8590963326443
Změny a opravy Za 1.89t, Z2 5.94t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 03 82 60
  • ČSN 038260
  • ČSN 03 82 60 : 1985
  • ČSN 038260:1985
  • ČSN 03 8260:1985