ČSN EN 272 (774001) Zrušená norma

Balení. Hmatatelné výstrahy. Požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 272:1989. Navazuje na Direktivu 92/32/EHS o klasifikaci a registraci chemických látek a přípravků, kterou je předepsáno zavádění výstražného znaku na obalech obsahujících velmi jedovaté, jedovaté nebo škodlivé látky, dále žíraviny, zápalné a nebo velmi zápalné látky. Tímto výstražným znakem jsou upozorněny nevidomé a zrakově postižené osoby na nebezpečný obsah balení. Tato norma specifikuje hmatatelný symbol, který má tvar zvýšeného rovnostranného trojúhelníka. Pro nevidomé a zrakově postižené osoby je tento hmatatelný symbol jednoduchý svým podáním, usnadňuje proces výuky a naučení a dává záruku poznání. Norma stanoví požadavky na hmatatelnou výstrahu na obalech, které jsou určeny pro určité nebezpečné látky a přípravky. Tato norma neplatí pro farmaceutické výrobky. Tato norma nespecifikuje nebezpečné látky a přípravky, které budou baleny do obalů s hmatatelnými výstrahami. Tyto látky a přípravky budou specifikovány zákonodárnými orgány. Za pozornost stojí vysvětlení pojmů v kap. 2 - článek 2.1 Nebezpečný: Popis určitých látek (viz 2.1.1) a přípravků (viz 2.1.2) specifikovaný zákonodárnými orgány; čl.2.1.1 Látky: Chemické prvky a jejich sloučeniny vyskytující se jak v přírodním stavu, tak průmyslově vyrobené; čl.2.1.2 Přípravky: Směsi nebo roztoky, složené ze dvou nebo více látek. Norma dále stanoví, že hmatatelný symbol musí být umístěn na obalu a ne na dalším sekundárním obalu, jako např. lepenkové krabici chránící skleněnou láhev. Obaly se dnem musí být opatřeny hmatatelným symbolem na svislé ploše uchopení blízko hrany. Symbol musí být rovnostranný trojúhelník s ostrými nebo zaoblenými vrcholy. Strany trojúhelníka musí být ve vrcholech spojeny nebo od sebe odděleny nejvíce 1,0 mm. Délky strany L musí být 18 mm ± 2 mm. Trojúhelník musí sestávat z rámečku, jehož šířka B musí být 1,7 mm ± 0,2 mm. Výška H průřezu rámečku musí být od 0,25 mm do 0,5 mm. Dále jsou normalizovány požadavky např. v kap. 6 "Umístění symbolů" takto: Hmatatelný symbol musí být umístěn tak, aby žádné jiné vytlačené vzory nezpůsobily záměnu. Konečně jsou normalizovány další technické požadavky v kap. 7 "Počet symbolů" a kap. 8 "Trvanlivost hmatatelného symbolu". ČSN EN 272 (77 4001) byla vydána v červnu 1993.

Označení ČSN EN 272 (774001)
Katalogové číslo 32142
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1993
Datum účinnosti 1. 7. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963321424
Norma byla zrušena k 1. 11. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 11683 (774001)