ČSN 83 2612 (832612) Zrušená norma

Pracovní ochrana. Bezpečnostní lana

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, používání a zkoušení zajišťovacích a přídavných lan k bezpečnostním postrojům, úchytných lan k bezpečnostním pásům podle ČSN 83 2611 a lan nosných, určených jako prostředky osobního zabezpečení při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, vyrobených po dni nabytí účinnosti této normy. Platí pro lana z chemických vláken. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, pokyny pro používání, zkoušení, prohlídky i údržbu. Za pozornost stojí jak názvoslovná část, definující různé druhy lan, tak i kdo to je uživatel, pověřená osoba a pod. / Některé pojmy se kryjí s ČSN 83 2611 / ČSN 83 2612 byla schválena 19.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 83 2612 z 31.5.1972.
"Změnou a)-8/1991" se s účinností od 1.10.1991 mění text několika článků včetně úvodního s tím, že platí jen pro lana, vyrobená po dni nabytí účinnosti normy.

Označení ČSN 83 2612 (832612)
Katalogové číslo 31784
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963317847
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 26 12
  • ČSN 832612
  • ČSN 83 26 12 : 1989
  • ČSN 832612:1989
  • ČSN 83 2612:1989