ČSN 83 2611 (832611) Zrušená norma

Pracovní ochrana. Bezpečnostní postroje a pásy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje ustanovení o podmínkách používání osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, které nejsou specifikovány v evropských normách. Tato ustanovení nejsou v rozporu s ustanoveními evropských norem. Norma se nevztahuje na bezpečnostní pásy pro motoristy. Jsou normalizovány všeobecné i technické požadavky, pokyny pro používání, zkoušení, prohlídky a údržbu a další. Za pozornost stojí i názvoslovná část, která definuje pojmy "prostředky osobního zabezpečení", "bezpečnostní postroj, "bezpečnostní pás a závěsný prvek", ale i "uživatel", "pověřená osoba" - v nové definici podle "změny 2/" - apod. ČSN 83 2611 byla schválena 19.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 83 2611 z 20.11.1984.
"Změnou a)-8/1991" se s účinností od 1.10.1991 provádí úprava textu mnoha článků a mění i úvodní ustanovení s tím, že platí jen pro postroje a pásy, vyrobené po dni nabytí účinnosti normy.
"Změnou 2)-12/1995", vydanou v lednu 1996, se s účinností od 1.2.1996 provádí nová úprava textu úvodního ustanovení. Dále se mění texty asi 15 článků včetně definice "pověřené osoby".

Označení ČSN 83 2611 (832611)
Katalogové číslo 31783
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963317830
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 83 26 11
  • ČSN 832611
  • ČSN 83 26 11 : 1989
  • ČSN 832611:1989
  • ČSN 83 2611:1989