ČSN 77 0051 (770051) Zrušená norma

Označování nákladů. Manipulační značky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V norma jsou zapracovány údaje ST SEV 257-89. V normě je doplněn v tab. obr. 11b) a doplňující ustanovení u značek č. 1 až 18 ve sloupci "význam" i použití, a to jako "čs. doplňky". Norma je rozšířena o "čs. informační přílohu". Norma stanoví manipulační značky vyjadřující správný způsob manipulace s nákladem, stanoví požadavky na značky a pokyny pro jejich nanášení. Nestanoví požadavky na výstražné značky. Norma obsahuje tabulku značek s jejich názvem, grafickým zobrazením a významem. ČSN 77 0051 byla schválena 16.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 77 0051 z 11.6.1982.

Označení ČSN 77 0051 (770051)
Katalogové číslo 31296
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963312965
Norma byla zrušena k 1. 7. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 780 (770051)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 00 51
  • ČSN 770051
  • ČSN 77 00 51 : 1991
  • ČSN 770051:1991
  • ČSN 77 0051:1991