ČSN 75 5040 (755040) Zrušená norma

Vodárenství. Nouzové zásobování vodou

ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro technické řešení vybraných objektů vodovodu určených pro nouzové zásobování vodou při velkých provozních haváriích, živelných pohromách a v důsledku válečných událostí. Pro nouzové zásobování vodou se zdroje navrhují podle těchto hledisek: přednostně strategicky významné zdroje podzemních vod, dále veřejné studny, a konečně vyjímečně v odůvodněných případech zdroje povrchové vody. O přípustnosti dodávané vody u každého zdroje určeného pro nouzové zásobování rozhodne orgán hygienické služby. Jsou normalizovány jen základní požadavky na technické řešení vodovodních objektů např. pro jímání vody, pro odběry povrchové vody, vodojemy, úpravny vod apod. ČSN 75 5040 byla schválena 11.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.9.1991.

Označení ČSN 75 5040 (755040)
Katalogové číslo 31254
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963312545
Norma byla zrušena k 1. 2. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 50 40
  • ČSN 755040
  • ČSN 75 50 40 : 1991
  • ČSN 755040:1991
  • ČSN 75 5040:1991