ČSN 75 0250 (750250) Zrušená norma

Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení stálých a nahodilých zatížení a jejich kombinací pro konstrukce vodohospodářských objektů hydrotechnických, hydroenergetických, melioračních a zdravotně-inženýrských. Norma navazuje na ČSN 73 0031 a a ČSN 73 0033. Jsou normalizovány požadavky na součinitel účelu, na klasifikaci i hodnoty zatížení. V přílohách jsou zejména příklady i doplňky k výpočtům. ČSN 75 0250 byla schválena 4.12.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1992.

Označení ČSN 75 0250 (750250)
Katalogové číslo 31248
Cena 340 Kč340
Datum schválení 4. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A5
EAN kód 8590963312484
Norma byla zrušena k 1. 10. 2012
a nahrazena ČSN 75 0250 (750250)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 02 50
  • ČSN 750250
  • ČSN 75 02 50 : 1990
  • ČSN 750250:1990
  • ČSN 75 0250:1990