Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 4201 (734201) Zrušená norma

Navrhování komínů a kouřovodů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7342 Funkční díly stavebních objektů

ICS: 91.060.40 Komíny. Světlíky. Šachty

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a posuzování komínů s komínovými průduchy neměnného průřezu do 800 mm největšího rozměru světlého průřezu do 60 m účinné výšky komína kouřovodů, určených pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva ve stavebních objektech, při dodržování požadavků ČSN 73 4210. Neplatí např. pro komíny a kouřovody pracující v přetlaku a s převážně kondenzujícími spalinami. Norma stanoví požadavky na navrhování a posuzování nových i rekonstrukce stávajících komínů a kouřovodů. Vedle velmi rozsáhlé názvoslovné části, včetně třídění (52 článků) jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky a konečně výpočty. Za pozornost stojí i rozsáhlý soubor souvisících předpisů jak bezpečnostního a hygienického charakteru, tak stavebních, uvedený v Dodatku. ČSN 73 4201 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila ČSN 73 4211 a ČSN 73 4212, obě z 20.12.1968 a spolu s ČSN 73 4210 i ČSN 73 4205 (opět jiné číslo) z 31.5.1967.
"Změnou 1)-12/ 1994" se s účinností od 1.12.1994 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy, včetně úpravy úvodního ustanovení (v anotaci provedeno) včetně sdělení v tom smyslu, že norma je od 1.12.1994 nezávazná. Úpravy se týkají asi sedmi článků, dvou obrázků a Dodatku, kde se doplňují nové předpisy.

Označení ČSN 73 4201 (734201)
Katalogové číslo 31171
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963311715
Změny a opravy Z1 12.94t, Z2 6.99t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN 73 4201 (734201)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 42 01
  • ČSN 734201
  • ČSN 73 42 01 : 1988
  • ČSN 734201:1988
  • ČSN 73 4201:1988