ČSN 67 3076 (673076) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Stanovení tvrdosti nátěru kyvadlovým přístrojem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6229-88 se čtyřmi "čs. doplňky", které se netýkají ochrany zdraví. Platí pro nátěrové hmoty a zavádí metodu stanovení tvrdosti nátěrů kyvadlovým přístrojem. Podstata metody i zkušební postup je v normě podrobně popsán. ČSN 67 3076 byla schválena 7.2.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 67 3076 z 21.3.1956.

Označení ČSN 67 3076 (673076)
Katalogové číslo 30431
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963304311
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 1522 (673076)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 67 30 76
  • ČSN 673076
  • ČSN 67 30 76 : 1990
  • ČSN 673076:1990
  • ČSN 67 3076:1990