ČSN 67 0550-2 (670550) Zrušená norma

Dispergovatelnost pigmentů a plniv. Část 2: Hodnocení dispergovatelnosti oscilační metodou (Red-Devil)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro hodnocení dispergovatelností pigmentů a plniv oscilační metodou, tj. při použití Red-devilu jako dispergačního zařízení a stanovení jemnosti tření na grindometru (podle krupice) jako vlastnosti třené disperze. ČSN 67 0550 část 2 byla schválena 18.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 67 0550-2 (670550)
Katalogové číslo 30396
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1991
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963303963
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 8780-2 (670550)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 670550-2
  • ČSN 67 05 50-2