ČSN 65 0347 (650347) Zrušená norma

Organické chemické produkty. Stanovení kyselosti a zásaditosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6388-88. Do normy je doplněno doplňující ustanovení v čl.1.3.6, 3.3.2 a 4.3.2 označené "čs. doplněk", které se ale netýkají problematiky ochrany zdraví. Podstata zkoušky: Metoda je založena na titraci světle zbarvených roztoků zkoušeného produktu alkoholickým roztokem hydroxidu draselného za přítomnosti fenolftaleinu. Kromě citace souvisících norem a předpisů neobsahuje ani ČSN, ani norma RVHP žádné údaje, které by bylo možno využít pro ochranu zdraví. ČSN 65 0347 byla schválena 19.10.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 65 0347 (650347)
Katalogové číslo 29922
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963299228
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 03 47
  • ČSN 650347
  • ČSN 65 03 47 : 1990
  • ČSN 650347:1990
  • ČSN 65 0347:1990