ČSN 64 0150 (640150) Zrušená norma

Plasty. Stanovenie optickej hustoty dymu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení optické hustoty dýmu, vznikajícího při spalování plastů a jiných tuhých materiálů. Norma platí i pro dýmy, vznikající při pyrolýze plastů. Podstata zkoušky: Zkouška spočívá v měření snížení intenzity osvětlení, procházejícího prostorem dýmové komory vyplněné dýmem, vznikajícím při spálení vzorku určité hmotnosti za daných podmínek testu. Snížení intenzity osvětlení určuje schopnost materiálu tvořit dým. Je normalizováno zkušební zařízení, postup zkoušky, vyhodnocení výsledků a záznam o zkoušce. ČSN 64 0150 byla schválena 8.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.10.1990.

Označení ČSN 64 0150 (640150)
Katalogové číslo 29736
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1990
Datum účinnosti 1. 10. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963297361
Norma byla zrušena k 1. 10. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 5659-2 (640150)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 01 50
  • ČSN 640150
  • ČSN 64 01 50 : 1990
  • ČSN 640150:1990
  • ČSN 64 0150:1990