ČSN 62 1123 (621123) Zrušená norma

Kaučuky syntetické. Metody stanovení obsahu fenyl-beta-naftylaminu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 985-88. Norma platí pro syntetické kaučuky, obsahující jako stabilizátor fenyl-beta-naftylamin a určuje metody stanovení jeho obsahu. Podstata zkoušky A - stanovení z extraktu: Zkouška spočívá ve spektrofotometrickém měření zbarvení dusíkaté sloučeniny, vznikající při reakci fenyl-beta-naftylaminu s p-nitrobenzendiazoniumchloridem. Podstata zkoušky B - stanovení z roztoku je stejná jako u zkoušky A, pouze postup je poněkud jiný. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. Způsob hodnocení výsledků normalizován není. ČSN 62 1123 byla schválena 19.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 62 1123 z 18.7.1980.

Označení ČSN 62 1123 (621123)
Katalogové číslo 29600
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963296005
Norma byla zrušena k 1. 7. 2001

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 11 23
  • ČSN 621123
  • ČSN 62 11 23 : 1989
  • ČSN 621123:1989
  • ČSN 62 1123:1989