ČSN 62 1121 (621121)

Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4477-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o tři články, které přímo nesouvisí s ochranou zdraví. Norma RVHP platí pro gumárenské směsi, pryže a pryžové výrobky a předepisuje tři metody stanovení obsahu sazí. Principy analytických metod a postup při jejich provádění je v normě podrobně popsán. Poznámka recenzenta: Norma má význam pro přípravu vzorků, resp. pro zkoušení možného negativního účinku normalizovaného výrobku (pryže) na pokožku především z hlediska spotřebitele. ČSN 62 1121 byla schválena 23.9.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 62 1121 z 14.4.1981.

Označení ČSN 62 1121 (621121)
Katalogové číslo 29598
Cena 190 Kč190
Datum schválení 23. 9. 1985
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963295985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 62 11 21
  • ČSN 621121
  • ČSN 62 11 21 : 1985
  • ČSN 621121:1985
  • ČSN 62 1121:1985
foo