ČSN 56 0058 (560058)

Stanovení vitamínu B12 v poživatinách

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento návrh normy, schválený 24.9.1982 je předkládán k praktickému ověření do 31.12.1986. Platí pro zkoušení poživatin a určuje metodu stanovení vitamínu B12 v potravinách a zemědělských a potravinářských surovinách. Metoda se používá k mikrobiologickému stanovení pro interval koncentrací 0,005 až 0,20 ng.ml-1zkoušeného zředěného hydrolyzátu. Zkoušená surovina (zkoušený materiál) nemá mít méně vitamínu B12 než 10 µg.kg-1. Test je současně citlivý na některé nespecifické deriváty vitamínu B12, které obecně nepřicházejí v potravinách v úvahu a dále na desoxyribosidy, přítomné v obilních klíčcích, játrech kvasnicích a brzlíku, které se musí stanovit diferenčně. Pracovní postup je v normě popsán. Norma obsahuje metody zjišťování (ověřování) některých znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 56 0058 (podle seznamu norem k 1.1.1997) byla schválena 24.9.1982 a nabyla účinnosti od 1.10.1982.

Označení ČSN 56 0058 (560058)
Katalogové číslo 29398
Cena 190 Kč190
Datum schválení 24. 9. 1982
Datum účinnosti 1. 10. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963293981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 58
  • ČSN 560058
  • ČSN 56 00 58 : 1982
  • ČSN 560058:1982
  • ČSN 56 0058:1982