ČSN 49 2628 (492628) Zrušená norma

Dosky z aglomerovaného dreva. Drevotrieskové dosky plošne lisované s fóliou z plastov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávaní dřevotřískových desek plošně lisovaných, laminovaných s fólií z plastů a navazuje na ČSN 49 2601. Desky se používají hlavně pro výrobu nábytku, úpravy interiérů a jiné účely. V typické předmětové technické normě jsou stanoveny především technické požadavky, v nich zejména požadavky na povrchovou úpravu. Za pozornost stojí normalizované fyzikální a mechanické vlastnosti podle čl. 9, protože stanovují i obsah formaldehydu a to max 0,124 mg.m-3. Tento obsah se zjišťuje komorovou metodou, která je popsána v čl. 16: Min. 21 dní po poslední výrobní operaci se do komory o obsahu min. 10m3 umístí 1 m2 desky na 1m3 prostoru a formaldehyd se stanovuje fotometricky. Výměna a cirkulace vzduchu je předepsána. ČSN 49 2628 byla schválena 9.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1991. Nahradila ČSN 49 2628 z 27.12.1983.
"Změnou 1)-3/1992" se s účinností od 1.5.1992 provádějí v normě tři opravy charakteru tiskových chyb.

Označení ČSN 49 2628 (492628)
Katalogové číslo 29277
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963292779
Norma byla zrušena k 1. 11. 1999
a nahrazena ČSN 49 2628 (492628)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 26 28
  • ČSN 492628
  • ČSN 49 26 28 : 1991
  • ČSN 492628:1991
  • ČSN 49 2628:1991