ČSN 40 4060 (404060) Zrušená norma

Dozimetrie referenčního záření X a GAMA. Kalibrace dozimetrických přístrojů a stanovení kermy ve vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postupy pro dozimetrii referenčního záření X a gama a pro kalibraci dozimetrických přístrojů v energetickém rozmezí od 7 keV do 1 300 keV v jednotkách veličiny kerma ve vzduchu resp. kermový příkon ve vzduchu. Charakteristiky, podmínky a metody získávání referenčního záření X a gama jsou stanoveny v ČSN 40 4460. Vedle poměrně rozsáhlé názvoslovné části jsou normalizovány požadavky na zařízení k měření referenčního záření a na postup při měření. Jsou normalizovány i nejistoty měření a potřebné opravy a ověření měření. ČSN 40 4060 byla schválena 4.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.10.1991.

Označení ČSN 40 4060 (404060)
Katalogové číslo 27288
Cena 230 Kč230
Datum schválení 4. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963272887
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 40 40 60
  • ČSN 404060
  • ČSN 40 40 60 : 1991
  • ČSN 404060:1991
  • ČSN 40 4060:1991