ČSN 38 6110 (386110) Zrušená norma

Zemní plyn

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro dodávky zemního plynu naftového do rozvodné soustavy a pro dodávky odběratelům ze sítě. Zemní plyn naftový je směs plynů převážně tvořená methanem. Získává se z přirozených plynových nebo ropoplynových ložisek. Zemní plyn podle této normy obsahuje min. 85 % methanu, max. 7 mg.m-3 sulfanu a max. 100 mg.m-3 veškeré síry. Kromě toho max. 5 % ethanu, max. 7 % propanu a vyšších uhlovodíků, max. 7 % inertů a max. 0,002 % kyslíku. Zemní plyn podle této normy má dále zápalnou teplotu 540 °C a dolní mez výbušnosti 5 % obj. a horní mez výbušnosti 15 %. V příloze je uvedeno typické složení sovětského zemního plynu z předávacích stanic Kapušany a Ruská, a to takto: methan 97,88 % a 95,92 %, ethan 0,7 % a 1,69 %, propan 0,27 % a 0, 54 %, butan 0,09 % a 0,19 %, pentan 0,03 % a 0,05 %, oxid uhličitý 0,14 % a 0,64 % a konečně dusík 0,87 % a 0, 93 %. ČSN 38 6110 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ON 38 6110 z 9.12.1974 a ON 38 6111 z 1.12.1975.

Označení ČSN 38 6110 (386110)
Katalogové číslo 27227
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963272276
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 13443 (386110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 61 10
  • ČSN 386110
  • ČSN 38 61 10 : 1991
  • ČSN 386110:1991
  • ČSN 38 6110:1991