ČSN 14 0618 (140618) Zrušená norma

Hermetické chladivové kompresory do 560 cm³.s⁻¹ (2,0 m³.h⁻¹). Technické požiadavky na konštrukciu, chladiacu techniku a metódy skúšok

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje technické požadavky a metody zkoušek pro pístové hermetické chladivové kompresory se zdvihovým objemem do 560 cm3. s-1, dále - kompresory s potřebnými rozběhovými a ochrannými zařízeními a dvojpólovým jednofázovým asynchronním motorem, určené k používání v chladicích zařízeních do domácnosti a k podobným účelům a pracující s chladivy R 12 (dichlordifluormethan CCl2F2) a R 134a (tetrafluorethan CF3CH2F). Technické požadavky a metody zkoušek této normy platí pro pístové hermetické chladivové kompresory zkoušené jednotlivě za velmi přísných podmínek, které se v rozumných mezích mohou vyskytnout při běžném používání. Tato norma neobsahuje technické požadavky a metody zkoušek pro kompresory v speciálním provedení určené k používání v dopravních prostředcích a v místnostech s nebezpečím výbuchu. Vedle poměrně rozsáhlé názvoslovné části jsou normalizovány zejména požadavky na zkoušky chladicího výkonu, obsah vody a nečistot, chemickou a fyzikální odolnost používaných materiálů, odolnost povrchu, mechanickou pevnost, odolnost při přepravě a další. Hygienické parametry (hluk apod.) nejsou normalizovány ani nejsou pro ně předepsány zkoušky ČSN 14 0618 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 14 0618 z 17.2.1983.

Označení ČSN 14 0618 (140618)
Katalogové číslo 25255
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963252551
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 14 06 18
  • ČSN 140618
  • ČSN 14 06 18 : 1991
  • ČSN 140618:1991
  • ČSN 14 0618:1991