ČSN 10 5041 (105041) Zrušená norma

Pístové, šroubové a křídlové kompresory. Technické předpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro konstrukci, výrobu, dodávání a přejímání pístových a šroubových kompresorů a vývěv pro všechny vzdušiny (plyny, páry a jejich směsi). Norma též platí pro křídlové kompresory (vývěvy) určené pro pneumatickou přepravu volně ložených hmot. Tato norma platí i pro dovážené kompresory. Neplatí pro: chladivové kompresory - viz ČSN 14 0613, dále pro kompresory - součásti motorových vozidel a konečně pro vývěvy - čerpající při absolutním tlaku menším než 1 kPa. Rozsáhlá technická norma (formát A4, 17 stran textu a 50 stran příloh - formulářů) blíže stanovuje technické podmínky i zkušební metody a konečně požadavky na dodávání, balení, dopravu a skladování. Za pozornost stojí seznam údajů, které musí být uvedeny u netypizovaných kompresorů (čl. 11), mezi nimiž pod bodem u) se požaduje údaj o hladině akustického výkonu LWA a mohutnost mechanického kmitání. Pro typizované kompresory je podstatně více údajů o hluku předepsáno v celostránkové tabulce označené č. 208 (příloha normy). Hluku se dále týká čl. 33, kde se odkazuje na ČSN 10 5043, ON 10 5044 a ČSN 10 5070. Mechanického kmitání (vibrací) se týká čl. 34 se jednak odkazuje na ČSN 01 1390, jednak na informační přílohu k normě, kde jsou otázce měření vibrací věnovány 3 strany ( formát A4). ČSN 10 5041 byla schválena 22.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992. Nahradila ČSN 10 5041 z 29.6.1972.

Označení ČSN 10 5041 (105041)
Katalogové číslo 24871
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 124 stran formátu A4
EAN kód 8590963248714
Změny a opravy opr. 12.91
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 10 50 41
  • ČSN 105041
  • ČSN 10 50 41 : 1991
  • ČSN 105041:1991
  • ČSN 10 5041:1991