ČSN 07 5854 (075854) Zrušená norma

Hořáky na kapalná paliva. Zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6349-88. Norma platí pro hořáky, určené ke spalování kapalných paliv ve směsi se vzduchem, platí rovněž pro části na kapalná paliva u kombinovaných hořáků. Vedle rozsáhlé kapitoly, obsahující značky a všeobecné požadavky jsou normalizovány (ve velmi rozsáhlé kap. III) technické požadavky na zkušební zařízení, provedení a vyhodnocení zkoušek. Vedle technických, jsou zkoušeny i některé bezpečnostní parametry a hlučnost (podle čl. 57 se tak děje podle ČSN 01 1604 a kontrolují se hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu). Norma též stanoví výpočet hodnot obsahu CO, CO2, SO2, NOX a dále 3,4-benzpyrénu v suchých spalinách. ČSN 07 5854 byla schválena 13.9.1989 a nabyla účinnosti od 1.5.1990. Nahradila část IV ČSN 07 5851 z 4.4.1973 a ČSN 07 5852 z 28.3.1973.

Označení ČSN 07 5854 (075854)
Katalogové číslo 24810
Cena 350 Kč350
Datum schválení 13. 9. 1989
Datum účinnosti 1. 5. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963248103
Norma byla zrušena k 1. 6. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 58 54
  • ČSN 075854
  • ČSN 07 58 54 : 1989
  • ČSN 075854:1989
  • ČSN 07 5854:1989