ČSN 07 0711 (070711)

Provoz zařízení pro úpravu vody

ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro provoz zařízení pro úpravu vody k průmyslovým účelům, především k provozu a napájení horkovodních a parních kotlů se jmenovitým tlakem nižším než 6,5 MPa, pro teplovodní a nízkotlaké kotle s nejvyšší teplotou (vody) do 110 °C včetně o jmenovitém výkonu vyšším než 60 kW, jakož i pro odparky a měniče páry. Na řadě míst norma upozorňuje na nutnost dbát i požadavků na ochranu zdraví. (Např. v požadavcích na místní provozní předpisy, v požadavcích na individuální vyzkoušení apod.) Požadavky hygienického charakteru jsou zvláště podrobně rozvedeny v kapitole V - Provoz zařízení pro úpravu vody. K normě je přiložena desetistránková (!) příloha, kde jsou uvedeny pokyny pro práci s chlórem, s kyselinami a louhy, hydrazinem apod., a to vždy v členění: celkový charakter účinku, první pomoc a preventivní opatření. Norma je pěkným příkladem komplexního řešení problematiky ochrany zdraví. ČSN 07 0711 byla schválena 17.11.1981 a nabyla účinnosti od 1.2.1983. Nahradila ČSN 07 0711 z r.1965. Poznámka: Údaj o nabytí účinnosti je v normě vytištěn jinak: 1.2.1982. Datum bylo opraveno podle redakčního sdělení ÚNM, uveřejněného v č. 1/1983 Věst. ÚNMZ.

Označení ČSN 07 0711 (070711)
Katalogové číslo 24804
Cena 340 Kč340
Datum schválení 17. 11. 1981
Datum účinnosti 1. 2. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963248042
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0000 (070000)
Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 7401 (077401)
Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 69 0012 (690012)
Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

ČSN EN 12953-6 (077853)
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 07 07 11
  • ČSN 070711
  • ČSN 07 07 11 : 1981
  • ČSN 070711:1981
  • ČSN 07 0711:1981
foo