ČSN EN 45013 (015258) Zrušená norma

Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 45013, 1. vydání 1989. Není závazná. Řada norem ČSN EN 45001 až 45003 a ČSN EN 45011 až 45014 obsahuje všeobecná kritéria pro posuzování zkušebních laboratoří, akreditačních a certifikačních orgánů z hlediska organizační struktury, vybavení, pracovníků a technických pomůcek i metodik. Tato evropská norma byla zpracována s cílem posílit důvěru ve způsob, jakým certifikační orgány provádějí certifikaci pracovníků. Základem pro kritéria se staly mezinárodní dokumenty, a to především: ISO/IEC Guide 40, vydání 1983 "Všeobecné požadavky na uznání certifikačních orgánů". Tato kritéria se týkají certifikačních orgánů, které uplatňují systém certifikace pracovníků a potvrzují na základě posouzení a následného dozoru, že pracovníci jsou způsobilí poskytovat stanovené služby. Certifikační orgán potvrzuje splnění požadavků vystavením certifikátu způsobilosti a zveřejněním v seznamu způsobilých pracovníků. Harmonizace zkoušení a certifikace může vytvořit podmínky pro vzájemné uznávání a usnadňování obchodu mezi zeměmi. Tato kritéria lze považovat za všeobecná kritéria. To znamená, že mohou být doplňována podle potřeb určitých průmyslových nebo jiných odvětví (např. zdraví a bezpečnost.) ČSN EN 45013 (01 5258) byla schválena 14.5.1991.

Označení ČSN EN 45013 (015258)
Katalogové číslo 24268
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963242682
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)