ČSN IEC 848 (013383) Zrušená norma

Výkresy v elektrotechnice. Navrhování funkčních diagramů pro systémy řízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 848:1988. Není závazná. Platí pro navrhování popisů funkce a chování systémů řízení, zavedením grafického znázornění, nezávislého na typu systému řízení. Rozsáhlá technická norma obsahuje potřebné značky a pravidla pro jejich používání. Jsou zejména normalizovány všeobecné zásady, všeobecný popis funkčního diagramu, podrobné povely a podmínky přechodu, podrobné zobrazení bloku a příklady funkčních diagramů. Příloha A obsahuje matematický přepis funkčního diagramu, příloha B seznam literatury a příloha C rejstřík značek (cca 50 hesel). ČSN IEC 848 (01 3383) byla schválena 6.5.1991.

Označení ČSN IEC 848 (013383)
Katalogové číslo 24110
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963241104
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 60848 (013783)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)