ČSN 01 1409 (011409) Zrušená norma

Hodnocení jakosti vyvažování pružných rotorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6087-87. Platí pro pružné rotory elektrických strojů, parních turbín, kompresorů a jiných strojů s pracovním kmitočtem 10 - 400 s-1 a určuje hodnotu jakosti vyvažování na vyznačovacím stroji i na místě provozu. Norma neplatí pro stroje, zkoušené podle speciálních programů a na stroje, u kterých není možno vyloučit vliv cizích zdrojů mechanického kmitání (např. elektrické stroje a vestavěným reduktorem). Poměrně stručná norma obsahuje požadavky na aparaturu, prováděná měření a obecná ustanovení. Za pozornost stojí i příloha s charakteristikami základních metod vyvažování rotorů. ČSN 01 1409 byla schválena 14.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990.

Označení ČSN 01 1409 (011409)
Katalogové číslo 24073
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963240732
Norma byla zrušena k 1. 2. 1997
a nahrazena ČSN ISO 11342 (011409)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 14 09
  • ČSN 011409
  • ČSN 01 14 09 : 1989
  • ČSN 011409:1989
  • ČSN 01 1409:1989