ICS 21.120.40 - Vyvažování a vyvažovací stroje

ČSN ISO 19499 (011447) - červenec 2009

Vibrace - Vyvažování - Informace o vyvažovacích normách a návod k jejich používání

440 Kč

ČSN ISO 21940-11 (011449) - září 2017

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu

350 Kč

ČSN ISO 21940-12 (011449) - leden 2017

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu

440 Kč

ČSN ISO 21940-13 (011449) - září 2012

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ

340 Kč

ČSN ISO 21940-14 (011449) - květen 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení

230 Kč

ČSN ISO 21940-2 (011449) - duben 2018

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník

350 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - listopad 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů

550 Kč

ČSN ISO 21940-23 (011449) - únor 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů

340 Kč

ČSN ISO 21940-31 (011449) - červenec 2014

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost

340 Kč

ČSN ISO 21940-32 (011449) - září 2012

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol

340 Kč

ČSN ISO 14694 (122003) - červenec 2014

Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací

440 Kč