ČSN 34 5791-2-48 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-48: Návod pro použití zkoušek ČSN 34 5791 k napodobení účinků skladování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 68-2-48. Do normy je doplněno v čl. 4 doplňující ustanovení označené "čs. doplněk". "Zkouška skladováním" je určena k tomu, aby napodobila účinky jednoho nebo více působení vnějších činitelů prostředí na výrobky během jejich normální doby skladování. Norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN 34 5791 část 2-48 byla schválena 28.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1991.

Označení ČSN 34 5791-2-48 (345791)
Katalogové číslo 23461
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963234618
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 60068-2-48 (345791)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-48
  • ČSN 34 57 91-2-48