ČSN 34 5791-2-14 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-14: Zkouška N: Změna teploty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci. Je překladem IEC 68-2-14 s čs. doplňky a poznámkami. V této normě jsou současně zapracovány údaje ST SEV 1458-86, které jsou po straně označeny svislou čarou. Zkouška změnou teploty je určena ke stanovení vlivu výměny teploty nebo řady změn teploty na vzorek. Není určena ke stanovení vlivu působení pouze zvýšené nebo pouze nízké teploty. Norma obsahuje popis zkoušek Na, Nb a Nc. ČSN 34 5791 část 2-14 byla schválena 11.3.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 34 5712 z 25.3.1980.
"Změnou a)-12/1991" se s účinností od 1.2.1992 doplňuje zejména ustanovení o nezávaznosti normy, a dále doplňují souvisící mezinárodní normy.

Označení ČSN 34 5791-2-14 (345791)
Katalogové číslo 23445
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963234458
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 60068-2-14 (345791)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-14
  • ČSN 34 57 91-2-14