Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 33 2031 (332031) Zrušená norma

Ověřování a provoz technologických zařízení a letadel s ohledem na nebezpečné účinky statické elektřiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3320 Společné zařizovací předpisy

ICS: 29.020 Elektrotechnika obecně

Označení ČSN 33 2031 (332031)
Katalogové číslo 23351
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1988
Datum účinnosti 1. 8. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran
EAN kód 8590963233512
Norma byla zrušena k 1. 2. 2002
a nahrazena ČSN 33 2030 (332030)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma platí pro určování požadavků z hlediska bezpečnosti před účinky statické elektřiny pro konstrukci a provozování těchto zařízení a činností: nanášení nátěrových hmot, práškových plastů; skladování a dopravu hořlavých kapalin; skladování, dopravu prachů a granulovaných materiálů; hasicí přístroje; stříkání nátěrových hmot s hořlavými rozpouštědly I a II třídy nebezpečnosti; výrobu a zpracování výbušin a manipulaci s výbušnými předměty; provoz letadel. Dále norma určuje zvláštní ochranné opatření proti účinkům elektrostatických nábojů. Norma se nevztahuje na ochranu před bleskem. Nicméně platí i pro dovážená zařízení. Poměrně rozsáhlá norma (cca 35 stran) v sedmi kapitolách stanovuje specifická ochranná opatření pro většinu výše uvedených oblastí (činností). ČSN 33 2031 byla schválena 10.8.1987 a nabyla účinnosti od 1.8.1988. Nahradila ČSN 33 2031 z 10.11.1979.
"Změnou a)-5/1991", se s účinností od 1.7.1991 provádí v normě rozsáhlejší úpravy více než 10 článků.
"Změnou 2)-2/1994", se s účinností od 1.3.1994 ruší čl.1.4.1 a 1.4.2, dále čl.1.6.3 a konečně čl.1.7.2 a 1.7.3. (Nyní ČSN EN, které jsou vyjmenovány.)
"Změnou 3)-12/1994", se s účinností od 1.1.1995 nahrazuje text čl.3.2.6 novým zněním. (Týká se velkých zásobníků.)
"Změnou 4)-8/1995", se v souvislosti s vydáním ČSN 65 0202 mění text čl.2.4.2.
"Změnou 5)-8/1995", vydanou v září 1995, se s účinností od 1. 10.1995 ruší čl.1.1 až 1.10, které jsou nahrazeny ČSN 33 2032.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 33 20 31
  • ČSN 332031
  • ČSN 33 20 31 : 1988
  • ČSN 332031:1988
  • ČSN 33 2031:1988