ČSN 27 0502-6 (270502) Zrušená norma

Jeřáby mobilní výložníkové. Zkoušení, dodávání a zvláštní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0502. Jeřáb se zkouší podle ČSN 27 0142. Další požadavky výrobce na provádění zkoušek a revizí jeřábu musí být uvedeny v průvodní technické dokumentaci. Zkouška se provádí na dostatečně únosné a upravené ploše s jeřábem ustaveným do vodorovné polohy. Pokud se zkouška provádí s jeřábem na opěrách, musí všechna kola odlehnout od terénu, pokud není uvedeno v průvodní technické dokumentaci jinak. Velmi stručná (dvoustránková) norma obsahuje pak jen zvláštní ustanovení, mezi nimiž je např. povinnost vybavovat kabiny lékárničkami 1. pomoci. ČSN 27 0502 část 6 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila spolu s částí 1 až 5 ČSN 25 0502 z 21.12.1972.

Označení ČSN 27 0502-6 (270502)
Katalogové číslo 23078
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 2 strany formátu A5
EAN kód 8590963230788
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 13000 (270570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 270502-6
  • ČSN 27 05 02-6