ČSN 26 9347 (269347) Zrušená norma

Termické kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6558-88. V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 1496/2-1988. Norma platí pro termické kontejnery ISO řady 1 typu 1AA, 1A, 1BB, 1B, 1CC, 1C a 1D podle ČSN 26 9341 kódy 30 - 49 a podle ČSN 26 9342 určené pro přepravu v železniční, lodní a silniční dopravě. V poměrně rozsáhlé technické normě jsou velmi detailně stanoveny technické požadavky s řadou nákresů a také zkušební metody. Některé z normalizovaných parametrů mají obecný bezpečnostní a hygienický význam. (Např. požadavky na větrání kontejneru, "sanitární" požadavky na materiál apod.) ČSN 26 9347 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 26 9347 z 24.9.1982.

Označení ČSN 26 9347 (269347)
Katalogové číslo 23040
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran
EAN kód 8590963230405
Norma byla zrušena k 1. 7. 1998
a nahrazena ČSN ISO 1496-2 (269347)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 93 47
  • ČSN 269347
  • ČSN 26 93 47 : 1990
  • ČSN 269347:1990
  • ČSN 26 9347:1990