ČSN EN 61547 (360090) Zrušená norma

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC - požadavky odolnosti

ČSN EN 61547 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC - požadavky odolnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 61547:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1547:1995 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma platí pro požadavky odolnosti elektromagnetické kompatibility pro osvětlovací zařízení spadající do rozsahu činnosti technické komise 34 IEC, jako jsou světelné zdroje, příslušenství a svítidla, určené buď pro připojení do rozvodné sítě nízkého napětí nebo pro použití s baterií. Z rozsahu platnosti této normy jsou vyloučena zařízení, jejichž požadavky na odolnost jsou uvedeny v jiných normách IEC nebo CISPR, jako: - osvětlovací zařízení určená pro použití v dopravních prostředcích, - řídicí zařízení zábavných osvětlovacích zařízení pro profesionální účely, - osvětlovací zařízení vestavěná v jiných zařízeních, jako - osvětlení stupnic nebo indikátorů, - fotokopírky, - diaprojektory a zpětné projektory, - zobrazovací jednotky video zařízení. Ve víceúčelovém zařízení, kde světelná část pracuje nezávisle na jiných částech, musí světelná část vyhovovat požadavkům této normy. Požadavky této normy jsou stanoveny na základě požadavků pro prostředí domácností, obchodní a lehkého průmyslu, jak je stanoveno v budoucí IEC 1000-6-1, avšak modifikované pro praxi světelné techniky. Norma má ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Funkční kritéria, kapitolu 5 - Specifikace zkoušek, kapitolu 6 - Použití specifikace zkoušek, kapitolu 7 - Podmínky při zkoušce, kapitolu 8 - Prohlášení o shodě a konečně normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61547 (36 0090) byla vydána v červenci 1998.

Označení ČSN EN 61547 (360090)
Katalogové číslo 22240
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963222400
Změny a opravy A1 9.01t, Z1 3.10t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2012
a nahrazena ČSN EN 61547 ed. 2 (360090)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)